TÊN GÓI
GIÁ
Mô tả chi tiết & Thông tin kỹ thuật
Chính sách tặng Tên Miền (Domain)
Hosting / Bằng thông
Email theo tên miền
Thiết kế Logo
Thiết kế Baner
Tương thích di động
Tối ưu SEO
SEO thương hiệu
Chứng chỉ bảo mật
Bàn giao, Hướng dẫn
Ngôn ngữ
Google Maps
Biên tập nội dung Dịch vụ + Giới thiệu
Chụp hình sản phẩm
Vệ tinh Web 2.0
Chức năng nâng cao
CƠ BẢN
5.000.000
Theo mẫu sẵn và chỉnh sửa 1 lần
Tặng tên miền Quốc tế .com, .net
1GB SSD / 50GB
3 Email
1 mẫu đơn giản
2 Baner tĩnh
Chuẩn SEO
Không
SSL Free
Tiếng Việt
10 Bài + Khách hàng cung cấp
Không
Không
Không
CHUYÊN NGHIỆP
8.000.000
Thiết kế theo yêu cầu, chỉnh sửa 3 lần
Tặng tên miền Quốc tế .com, .net
2GB / không giới hạn
5 Email
1 mẫu chuyên nghiệp
2 Baner + Hiệu ứng
Chuẩn SEO 100%
SSL Free
Tiếng Việt - Tiếng Anh
Có + Xác nhận Google
20 Bài + Khách hàng cung cấp
Dưới 10 Sản phẩm
Không
CAO CẤP
12.000.000
Thiết kế theo yêu cầu không hạn chế mẫu
Tặng tên miền .vn .com.vn .com .net
3GB / không giới hạn
10 Email
chọn 3 mẫu cao cấp
3-5 Baner + Hiệu ứng
Chuẩn SEO 100%
SSL doanh nghiệp
Tiếng Việt - Tiếng Anh
Có + Xác nhận Google
30 Bài + Khách hàng cung cấp
Dưới 30 Sản phẩm
Có - Theo nhu cầu