Tag Archives: email lừa đảo

Email của bạn dễ bị lừa đảo khi giao dịch với nước ngoài

Có một điều chắc chắn là Bạn khi làm việc với đối tác Nước ngoài thường dùng phương tiện liên lạc hiệu quả Email. Nhưng có một thực đáng báo động là Email của đối tác nước ngoài thường “Nhái rất nhiều”. Mức độ nghiêm trọng của Email lừa đảo Bộ Công thương vừa đưa […]